Fra EU – til Danmark – til virksomheder og borgere i Kolding

I et helt nyt EU projektet til 26 millioner kr. skal Den Sociale Kapitalfond sammen med 13 kommuner, herunder Kolding Kommune, afprøve en helt ny metode, som skal få personer med begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet integreret i arbejdsfællesskabet via beskæftigelses- og erhvervsfremmende aktiviteter.

Lidt forenklet handler det om at bygge bro mellem dem, der har de ledige job og de mennesker der via opkvalificering og uddannelse, kan varetage jobbene. Tankegangen i projektet er at der investeres i det enkelte menneske med det formål at bringe det tættere på arbejdsmarkedet. Det nye og banebrydende er investeringsdelen, hvor der skal arbejdes med at finde investorer, f.eks. pensionsfonde, som kan se et potentiale i at investere i det enkelte menneske.
”I en tid med lav ledighed og en stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, er det helt nødvendigt at vi undersøger nye samarbejdsformer og hele tiden udforsker nye måder og metoder, som kan bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet” siger Poul Erik Jensen, som er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Klik på reklamen for lyd
Peg på reklamen for lyd

”I en tid med næsten 500.000 udenfor arbejdsmarkedet og et erhvervsliv, som mangler kvalificeret arbejdskraft, fristes man i disse VM-tider til at sige, at der er for mange spillere på bænken samtidig med at der mangler spillere på banen – og det er en udforing, som vi er nødt til at forsøge at løse” fortsætter Poul Erik Jensen, som også glæder sig over, at Kolding Kommune er blandt de udvalgte deltagere, særligt når Kolding Kommune er den eneste kommune i Region Syddanmark, som er kommet med i projektet.

Kolding Kommune har igennem en længere periode haft et samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og har deltaget i flere udviklingsprojekter og Birgitte Frost Mathiesen, programdirektør ved Den Sociale Kapitalfond udtaler:

 

”Vi glæder os meget over igen at få lejlighed til at samarbejde med Kolding kommune i forhold til at udforske og udvikle nye veje for at få udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet. Det lokale erhvervsliv i Kolding og sociale investeringer er omdrejningspunktet i projektet og vi forventer at skabe både gode resultater og bevise at investeringer i vækst hos lokale virksomheder har et stort socialt og økonomisk potentiale”.

Den Sociale Kapitalfond har netop udsendt en pressemeddelelse, som blandt andet ligger på erhvervsministeriets hjemmeside – her udtaler Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Vi skal give alle borgere i det danske samfund mulighed for at bidrage og blive en del af det fællesskab, arbejdsmarkedet er. Det er ikke alene afgørende for det enkelte menneske. Det er det også for samfundsøkonomien, hvor vi kan se, at vi allerede i dag og i meget høj grad fremover kommer til at mangle arbejdskraft i de danske virksomheder. Derfor er jeg glad for, at Socialfonden nu investerer i et projekt, der skal udvikle nye måder at få udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Og jeg glæder mig til at følge projektets resultater”

Klik på ikonet og del artiklen på Facebook