Kolding skrotter 10 ugers ventetid i visse sociale sager

Nye regler gør at Kolding Kommune kan skrotte den 10 uger lange udredningstid i visse sociale sager. Det glæder social- og sundhedsudvalgsformand Karina Lorentzen, at udsatte får ret til hurtigere hjælp.

Op til 10 uger.

Så lang tid kan en borger normalt vente på at få udredt hjælp, hvis han eller hun fx har brug for hjælp til at strukturere sin hverdag, lægge et budget eller lære at købe ind og vaske sit tøj.

Men når Social- og Seniorudvalget onsdag vedtager en række nye bestemmelser, vil hjælpen kunne falde med det samme og ydes i op til 26 uger uden den nuværende udredning, som typisk tager længere tid, fordi der her både skal laves handleplan, udviklingsmål og tidsplan for opfølgning samt indhentes erklæringer fra sygehus og egen læge.

 

– Jeg glæder mig over, at lovgivningen har givet os en ny mulighed for at skrotte bureaukratiet i en række sager, så vi kan sætte tidligere ind med hjælpen til borgeren. Nogle gange er det er indlysende, hvad der skal til for at hjælpe borgeren her-og-nu, og så er det meningsløst for alle, hvis der skal udfyldes papirer i metermål for at det kan ske.

– Det her er en god historie om ægte afbureaukratisering, og om at imødekomme borgerne. Jeg forventer både, at det her giver hurtigere hjælp, samt at vi kan forebygge behovet for varig hjælp eller et botilbud. Og så er det dejligt, at vi i tilgift til det sparer på ressourcer på sagsbehandling og frigør hænder til at hjælpe endnu flere.

Mulighederne kan anvendes i lettere sager, og hjælpen kan gives i op til 26 uger. Mere komplekse sager med langvarig hjælp kræver stadig en grundig udredning. Der er i Kolding lige nu 314 borgere, som får let støtte, og her ventes halvdelen at være i målgruppen for de nye bestemmelser.

Baggrund:

 • 1. januar 2018 er der en ny mulighed i Serviceloven for, at borgere kan få en tidligere indsats. Det er op til Social- og Sundhedsudvalget at beslutte, om muligheden skal bruges.
 • Det er i sager om lettere fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller sager med lettere sociale problemer, udredningen kan droppes. De mere komplekse sager kræver stadig grundig udredning. Et udredningsforløb tager normalt 10 uger.
 • t. har Kolding 314 borgere, der får let støtte, og vurderingen er, at cirka halvdelen af sagerne kan få glæde af de nye bestemmelser.
 • Eksempler på let hjælp: Indsatsen og støtten kan eksempelvis være hjælp, vejlede og støttende samtaler og motivation til at:
  • strukturere hverdagen,
  • fastlægge døgnrytmer,
  • hjælp til budgetlægning,
  • optræning til selv at klare økonomi,
  • hjælp til breve i e-boks – besvare og organisere post,
  • vejledning og optræning til indkøb af dagligvare, madlavning, rengøring og tøjvask og personlig hygiejne,
  • vejledning og optræning til deltagelse i aktiviteter eller at komme ud, komme til læge og tandlæge m.v.
  • støttende samtaler og dialog omkring sociale relationer og adfærd, genoprette/etablere og vedligeholde kontakt til familie og øvrigt netværk.
Klik på ikonet og del artiklen på Facebook