Projekt ’Kolding Julemærkehjem’ lukker ned

Siden 2014 har en styregruppe med erhvervskvinderne Mette Winter Hauge og Dorthe Johannsen i spidsen arbejdet på at kunne etablere et Julemærkehjem i Kolding. Men grundet manglende udsigt til at nå målet, lukkes projektet nu ned.

For fire år siden fik ildsjælene Mette Winter Hauge og Dorthe Johannsen ideen til, at Kolding skulle være hjemsted for et Julemærkehjem til gavn for udsatte børn. Siden har de sammen med en dedikeret styregruppe arbejdet hårdt på at indsamle de 30 millioner kroner, der skal til for at sikre driften de første tre år.

Klik på reklamen for lyd
Peg på reklamen for lyd

Velvillige borgere har støttet projektet gennem forskellige arrangementer i og omkring Kolding. Kommunen og borgmester Jørn Pedersen har bakket projektet op, og Tryg Fonden har støttet med 1,1 mio. kr. Men styregruppen mangler stadig det store økonomiske gennembrud. Efter projektplanen skal der stå 30 mio. kr. på kontoen i 2020, og styregruppen tror ikke længere på, at målet er realistisk. Derfor har gruppen sammen med Julemærkefonden besluttet, at projektet nu lukkes ned.

”Vi har oplevet en helt utrolig bred opbakning til vores projekt, og rigtig mange mennesker, virksomheder, loger m.fl. i Kolding og omegn har støttet os gennem de sidste godt fire år. Det er vi dybt taknemmelige for. Netop af den grund er det naturligvis rigtig ærgerligt, at vi nu desværre må lukke vores projekt ned. Vi har arbejdet hårdt for at få et gennembrud med nogle store donationer, men det er desværre ikke lykkedes. Jeg vil gerne benytte lejligheden til, på hele styregruppens vegne, at takke alle, der har støttet op om vores indsamling. Aftalen med Julemærkefonden har fra projektets start været, at uanset om projektet lykkedes eller ej, så går de indsamlede midler til børn på Julemærkehjem. Derfor kan vi også glæde os over, at pengene nu går til nogle af de børn, der står på venteliste til en plads på et Julemærkehjem,” udtaler Mette Winther Hauge.

 

Indsamlede midler går til Julemærkebørnene
Styregruppen har i alt samlet 3,6 mio. kr. ind i siden 2014. Heraf er 1,1 mio. kr. fra Tryg Fonden, og yderligere 132.000 kr. er øremærkede donationer til projektet. Disse betales nu tilbage. De resterende 2,4 mio. kr. overdrages til Julemærkefonden, som driver fem Julemærkehjem i Danmark. Det har under hele projektperioden været aftalt, at de indsamlede midler skulle gå til landets etablerede Julemærkehjem, såfremt projektet måtte lukke ned. Dermed kommer de indsamlede midler stadig til at hjælpe børn, der mistrives.

Julemærkefonden takker Mette Winter Hauge, Dorthe Johannsen og resten af den engagerede styregruppe for det store stykke arbejde, de alle sammen har lagt i at kunne opføre et Julemærkehjem i Kolding.

”Vi er dybt taknemmelige for, at styregruppen med Mette og Dorthe i spidsten nu i fire år har knoklet på for at åbne et Julemærkehjem i Kolding. De har været dybt dedikerede til projektet og til Julemærkesagen og har gjort alt, hvad de kunne for at projektet skulle blive til virkelighed. Og deres dedikation har haft ét formål – at kunne hjælp udsatte børn til et bedre liv,” udtaler direktør i Julemærkefonden, Søren Ravn Jensen.

Klik på ikonet og del artiklen på Facebook