SF: 5 tiltag skal hjælpe voldsudsatte kvinder videre

Folketingskandidat for SF, Karina Lorentzen, vil sikre, at voldsudsatte kvinder sikres udslusningsboliger og kontanthjælp, når de flygter fra volden. I Syddanmark venter kvinder ofte op til tre måneder på en bolig.

 Kvinder, der går fra deres voldelige mand, er omfattet af gensidig forsørgerpligt, og derfor kan de ofte ikke få kontanthjælp, når de beslutter sig for at forlade ham. Samtidig viser nye tal fra Danmarks Statistik, at 35% af kvinder på krisecentre har let ophold på op mod tre måneder – ofte fordi det er svært at få en ny bolig.

Karina Lorentzen bifalder derfor et nyt udspil fra SF, som både skal løse problemerne med manglende forsørgelse og bolig efter vold.

Karina Lorentzen, folketingskandidat og byrådsmedlem for SF siger:

  • Ingen kvinder skal overlades til at leve med deres voldelige mænd eller gå under jorden og leve et liv i angst. Udslusningsboliger vil betyde, at kvinder, som er på ret køl igen og er på vej ud, kan blive tilbudt et sted at være med deres børn, indtil de har de praktiske omstændigheder på plads og kan flytte helt ud.

 

  • Kvinderne, der søger beskyttelse på et krisecenter, er i en ekstremt udsat position, og de skal selvfølgelig beskyttes mod deres eksmænd. Men de skal også have hjælp til at finde en vej tilbage til et liv uden for krisecentrene. Her kan udslusningsboligere med forbindelse til kvindekrisecentrene og med socialfaglig støtte være et vigtigt skridt på den vej.

 

  • Vi ser at nogle af de kvinder, der er gået fra et voldeligt forhold, ender med at tage hjem til volden igen, fordi de ikke ser andre muligheder. Det kan vi ikke byde de kvinder og børn, der flygter fra vold. Udslusningsboliger vil give kvinderne mulighed for at komme videre af en anden vej.

 

SF foreslår

  • Oprettelsen af en række udslusningsboligere, som krisecentrene skal have visitationsretten til.
  • Ret til at kontanthjælp ikke afhænger af ægtefællens inddtægt
  • Udvisning som følge af familiesammenføringsreglerne skal ikke betyde, at kvinden mister sit ophold, når hun forlader en voldelig mand
  • Sikring af enkeltydelse til at betale omkostninger for skilsmissegebyr
  • Garanti for hjælp mod vold skal ikke kun gælde kvinder på krisecentre

Karina Lorentzen er også byrådsmedlem i Kolding, hvorfor hun nu beder kommunen om at gennemgå sin praksis for at se, om man lokalt kan gøre mere.

Klik på ikonet og del artiklen på Facebook