Tre vognmænd må nu betale 549.000 kr. for snyd med takografen i deres lastbiler

Tungvognscenter Syd har i den forgange uge været på kontrol i det Syd- og Sønderjyske med særlig fokus på manipulation af lastbilernes takografer.

Tirsdag aften betalte en græsk vognmand 100.000 kr. for at have manipuleret lastbilens takograf, hvilket medførte at denne registrerede hvil, selvom lastbilen kørte. Vognmanden, som selv var chauffør, betalte sikkerhedsstillelsen på 100.000 kr. på stedet, og kan nu se frem til at skulle møde op i retten i Sønderborg, hvor der ud over bøden vil blive nedlagt påstand om førerretsfrakendelse.

Onsdag aften var det så en rumænsk vognmand, som under en kontrol ved Vojens blev afsløret i, på et yderst raffineret måde, at havde manipuleret takografen. Først efter 3 timers undersøgelse af lastbilen, blev ”den rygende pistol” fundet. Vognmanden er blevet stillet over for en krav om betaling af 349.000 kr. Det vides endnu ikke hvorledes han stiller sig til sigtelserne.

Torsdag aften gik det ud over en anden lastbil fra samme rumænske vognmand, som under en kontrol i Padborg, blev afsløret i massive overtrædelser af takografforordningen, hvilket medførte at der skulle betales yderligere 100.000 kr. til statskassen. Det vides heller ikke her hvorledes han stiller sig til sigtelserne i denne sag.

 

De 2 rumænske lastbiler er fortsat tilbageholdt.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.

Klik på ikonet og del artiklen på Facebook