Tusinder af teens har fået mere mod på mad

Arla Fondens MADlejr på Sydfyn kan efter fire år gøre status: Tusinder af elever har lært om mad, og både elever og lærere vurderer forløbet og udbyttet meget højt. Succesen bliver fulgt op med endnu en MADlejr, der åbner i 2019, og ambitionen er, at endnu flere madlejre skal sikre, at tusinder af danske unge hvert år skal inspireres.

I næste uge pakker skoleårets sidste skoleelever potter og pander sammen på Helnæs på Sydfyn. 70 skoleklasser har i dette skoleår boet en uge på Arla Fondens MADlejr i dette fjerde leveår, hvor de har lært om mad, sundhed og bæredygtighed. I alt har 6.000 elever fra 6. og 7.-klasse dermed været på MADlejr på Fyn. Det svarer til godt 10 procent af en hel børneårgang.

Klik på reklamen for lyd
Peg på reklamen for lyd

Sanne Vinther, der er adm. dir. i Arla Fonden og ansvarlig for MADlejr, er meget tilfreds.

”Det er svært at kalde det andet end en succes. Det sidste skoleår har vi haft 70 glade skoleklasser igennem, men mange flere har søgt om at få lov til at komme. Derfor er vi glade for, at vi i 2019 kan udvide med endnu en MADlejr i Højer,” siger Sanne Vinter.

Børn kun sjældent med til at lave aftensmaden derhjemme
Undersøgelser fra Coop Analyse peger på, at kun mellem 4 og 7 procent af danske børn er med i køkkenet på en hverdag. Derfor gør MADlejr en forskel.

”Teenagere er nemmere at få til at smage på nye råvarer, når de selv har lavet maden,” siger Sanne Vinther, der ofte spiser med, når klasserne er på besøg.
Hun ser jævnligt det samme mønster. De unge kan for eksempel godt lide grøntsager på lejrskolen, selvom de ikke rører dem derhjemme.
”På lejrskolen åbner de op. Når de selv får fingre i det, forholder de sig helt anderledes til maden, og det tager de med hjem,” siger Sanne Vinther.

MADlejr rykker både elever og lærere
Jacob Christensen, der har lavet en ph.d.-afhandling om undervisning i madkundskab i skolen, har været med til at evaluere MADlejr og har lavet spørgeskemaundersøgelser med deltagerne de seneste to år.

Over 3.500 elever og 150 lærere har svaret på spørgsmål. Jacob Christensen konstaterer, at vurderingerne er virkelig markante.
”De er usædvanligt gode. For eksempel vurderer 100 procent af lærerne samarbejdet med madguiderne positivt, 100 procent finder læringsmålene passende, og alle lærere vurderer, at eleverne når deres læringsmål. 95 procent af dem er positive over for de fysiske rammer, altså køkkener og bygninger. Og over 90 procent af lærerne siger, at de bliver inspireret til deres egen efterfølgende undervisning,” siger Jacob Christensen.

Ifølge Sanne Vinther ser de også de samme skoler søge igen og igen.
”De har haft en god oplevelse, og vil gerne give samme oplevelse til en ny flok elever. Det er vi selvfølgelig glade for,” siger hun.

Børnene er også glade
90 procent af børnene er også positive overfor de fysiske rammer, men hvad vigtigere er, så har de en høj vurdering af selvvurderet læring:

”Børnene forventer selv at kunne bruge det, de lærer på MADlejr, i meget høj eller høj grad. De har lært at lave mad, som de ikke kunne før. Og det spiller jo ind på alt fra den enkeltes sundhed til madspild og viden om madens vandring fra jord til bord,” siger Jacob Christensen.

På MADlejr får eleverne ikke opskrifter, men skal prøve sig frem. Hver dag på lejrskolen får de nye udfordringer, og dermed skal de aktivere hjernen på en anden måde end sædvanligt, og de lærer af konstant at prøve sig frem, fortæller Jacob Christensen:
Børnene skal blandt andet koge fond af en nyslagtet høne, som de også ser blive parteret. Bagefter skal de lave mad af fersk kylling.
Ugen på MADlejr har også en positiv sideeffekt. 85 procent af eleverne vurderer efterfølgende, at de samarbejder bedre i klassen. 83 procent af eleverne mener, at de har fået et bedre sammenhold i klassen efter MADlejr.

Ny MADlejr åbner i Højer i 2019 MADlejrs succes har været med til at sikre, at Arla Fonden har kunnet realisere planerne om at udvide, så der nu er en MADlejr 2 på vej. Det er Realdania, Tønder Kommune og Arla Fonden, der i fællesskab står bag den nye MADlejr, der forventes at være klar til brug i 2019. Sanne Vinther så gerne, at en MADlejr 3 bliver skabt.
”Hvert år afviser vi lige så mange skoleklasser, som vi siger ja til, så vores ambition er at skabe endnu en MADlejr. Men det kan Arla Fonden ikke gøre alene, så vi har brug for samarbejdspartnere for at nå det mål,” siger hun.

Fakta

6.000 elever har været igennem undervisningsforløbet på MADlejr i løbet af de fire år, hvor MADlejr har eksisteret • kun mellem 4 og 7 procent af danske børn er med i køkkenet på en hverdag, ifølge en undersøgelse som COOP Analyse står bag • 90 procent af eleverne mener, at de får højt udbytte af undervisningen • over 90 procent af lærerne siger, at de bliver inspireret til deres egen efterfølgende undervisning • 100 procent af lærerne vurderer samarbejdet med madguiderne positivt, 100 procent finder læringsmålene passende, og alle lærere vurderer, at eleverne når deres læringsmål
Tallene stammer fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor 3.500 elever og 150 lærere er blevet spurgt om deres oplevelse af MADlejr.

Klik på ikonet og del artiklen på Facebook