Asfaltarbejde lukker trafikerede veje i Kolding om aftenen og natten: Beboere må forberede sig på støj

Vejlevej skal have ny asfaltbelægning på strækningen Galgebjergvej/Islandsvej-Låsbygade. Foto: Kolding Kommune

Fra på mandag den 26. august og frem til 15. september skal der lægges ny asfalt på tre af de mest trafikerede veje i Kolding by. Arbejdet udføres i aften- og nattetimerne, hvor vejene bliver helt eller delvist spærret af, og der etableres omkørsel. I dagtimerne vil vejene være åbne for trafik som normalt. Beboerne i området må forudse støjgener fra asfaltarbejdet.

Sammenlagt skal en strækning på knap tre km på Koldings ringvejssystem have ny asfaltbelægning. Det drejer sig om Ndr. Ringvej på strækningen Vejlevej-Frydsvej samt Vejlevej og Vestre Ringgade på strækningen Galgebjergvej/Islandsvej-Ålegården.

”Den eksisterende belægning er meget slidt, så der er behov for ny asfalt. Vi har valgt at udføre arbejdet i aften- og nattetimerne, selv om det betyder støjgener for beboerne i området. Der er så meget trafik på de pågældende strækninger, at det ville skabe store trafikale problemer, hvis vi lukkede vejene af i dagtimerne. Ved at henlægge arbejdet til aften- og nattetimerne bliver færrest mulige trafikanter berørt, og samtidig kan opgaven gennemføres på kortere tid end ellers,” oplyser vejingeniør Rasmus N. Bonde, Kolding Kommune.

Tidsplan for asfaltarbejdet

Alt arbejde bliver udført i aften- og nattetimerne fra kl. 19.00 og indtil senest kl. 06.00 næste morgen.

I første fase kommer der ny asfalt på Ndr. Ringvej på strækningen Vejlevej-Frydsvej. Onsdag den 28. august og torsdag den 29. august bliver den gamle asfalt fræset af. Det er den mest støjende del af projektet. Fra søndag den 1. september til fredag den 6. september bliver der lagt ny asfalt på.

Herefter rykker asfaltarbejderne videre til Vejlevej og Vestre Ringgade. Her skal der lægges ny asfalt på strækningen Galgebjergvej/Islandsvej-Ålegården i perioden søndag den 8. september til fredag den 13. september. Hvis arbejdet på Ndr. Ringvej er færdigt hurtigere end beregnet, vil udlægningen af ny asfalt på Vejlevej og Vestre Ringgade allerede gå i gang torsdag den 5. september.

Omkørsler

Under vejarbejdet bliver der løbende etableret omkørsel på de strækninger, hvor der arbejdes i aften- og nattetimerne.

”På de tidspunkter er der begrænset trafik, men hvis man kører på de berørte strækninger i tidsrummet klokken 19-06, skal man selvfølgelig regne med, at turen vil vare lidt længere end normalt – eller eventuelt vælge en alternativ rute, før man kører hjemmefra,” siger Rasmus N. Bonde i en pressemeddelelse.

Herunder får du se en kort beskrivelse af omkørslerne på de enkelte strækninger. Ud over den overordnede tidsplan er det ikke muligt at sige præcist, hvornår arbejdet på de enkelte strækninger udføres, men omkørslerne vil naturligvis altid være angivet med skilte.

Liste over trafikale ændringer under arbejdet:

Omkørsel Ndr. Ringvej: 

Som udgangspunkt gøres Ndr. Ringvej ensrettet i østgående retning, mens vestgående trafik ledes via Skovvangen > Dyrehavevej > Gøhlmannsvej > Islandsvej ud til Vejlevej. Samtidig spærres krydsene på nordsiden af Ndr. Ringvej - dvs. Gøhlmannsvej, Koldingbjerg, Stigårdsvej og Frydsvej. Trafikanterne henvises til Dyrehavevej, når de skal ud på Skovvangen eller Vejlevej. Sydfra bliver trafikanterne ledt ud på den ensrettede Ndr. Ringvej, som man skal følge indtil krydset ved Skovvangen.

Omkørsel Vejlevej: 

Der opstilles midlertidig lysregulering på Vejlevej, der leder trafikken forbi arbejdsområdet. Kastaniealles udkørsel til Vejlevej spærres, og trafikanterne henvises til at køre ud via krydset ved Galgebjergvej. Ndr. Ringvej spærres ved krydset ved Vejlevej, og trafikken ledes via Gøhlmannsvej og Islandsvej til Vejlevej. Skovbogades udkørsel spærres også, og der henvises til udkørsel via Ålykkegade.

Omkørsel Vestre Ringgade, delstrækning 1: 

Vejen spærres umiddelbart efter Skovbogade, og trafikken føres via Skovbogade og Ålykkegade forbi arbejdsområdet. Låsbygade spærres, og trafikanterne henvises til at køre via Hospitalsgade (nordpå) eller Skolegade, Bredgade og Tøndervej (sydpå).

Omkørsel Vestre Ringgade, delstrækning 2: 

Trafikken overføres til en vejside, så der køres i begge retninger på samme side. Katrinegade og Ålykkegade spærres. Der henvises til udkørsel via henholdsvis Låsbygade eller Bredgade, og via Skovbogade. Desuden spærres Ålegården, og her henvises trafikanterne til udkørsel via Bredgade og Tøndervej.