Plovfuren: Populær smutvej påvirket af vejarbejde

I dagene 1.-5. februar vil det ikke være muligt for de fleste at bruge Plovfuren som smutvej mellem Seest og Alpedalen på grund af vejarbejde på Overbyvej i Kolding. Her skal nyt fortov, trafikbump og hastighedsbegrænsninger på en strækning med dårlige oversigtsforhold øge sikkerheden for især de bløde trafikanter.

Overbyvej vil være lukket for gennemkørsel på strækningen Grønnevangen-Overbyvej 29 på de pågældende dage. Vejarbejdet betyder, at Plovfuren ikke kan bruges som smutvej mellem Seest og Alpedalen på hverdage i uge 5 for de trafikanter, der skal passere den lukkede strækning på Overbyvej. Samtidig mister beboerne i bl.a. kvarteret Grønnevangen for en stund deres normale adgangsvej i bil til Seest.

Politikerne har afsat penge til at styrke trafiksikkerheden på strækningen Grønnevangen-Overbyvej 29, hvor oversigtsforholdene ikke er ret gode. Der er allerede etableret fortov i den ene side af vejen, så fodgængere ikke længere skal gå i vejkanten. Nu skal der så laves to vejbump, og der indføres hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

”Før vi kan lave vejbump skal vi have lavet en ny og forbedret afvanding på strækningen. Det indebærer, at vejen skal graves op, og der skal lægges en ny rørledning, som kan lede vandet væk,” oplyser ingeniør Brian Simmelsgaard, Kolding Kommune.

Anlægsarbejdet er ikke helt færdigt, når Overbyvej åbnes igen for gennemkørsel, da afvandingen også skal forbedres langs vejen, og der skal samtidig sættes kantsten. Det kan betyder perioder med hastighedsbegrænsning på grund af vejarbejde. Den nye belægning skal også have tid til at sætte sig, før det endelige slidlag, som gør vejen jævn og behagelig at køre på, lægges på senere på året.