Koldings drikkevand frikendt

Koldingenserne behøver ikke bekymre sig om svampmidlet, når de skænker sig et glas postevand. Foto: Kolding Kommune

I april pålagde Miljøstyrelsen alle landets kommuner og vandværker hurtigst muligt at teste drikkevandet for et svampemiddel, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Kommunen har nu modtaget alle analyseresultater for drikkevandsboringerne i Kolding.

I løbet af sommeren er alle 100 aktive boringer i Kolding kommune testet for CTA. Kommunen har nu modtaget analyseresultater fra alle vandværksboringer og alle prøver var under grænseværdien på <0,01 mikrogram pr. liter.

"Det er en utrolig glædelig nyhed og en stor lettelse, at der ikke er fundet spor af CTA i én eneste af Koldings drikkevandsboringer. Vi har valgt at få testet boringerne fremfor at teste det vand, der kommer ud af hanen, så en forurening ikke kan blive skjult ved opblanding," forklarer formand for Teknik- og Klimaudvalget Jakob Ville, og fortsætter:

"Jeg vil gerne takke vandværkerne for en hurtig reaktion, som er med til at give borgerne tryghed for at de kan drikke vand fra hanen uden at være bekymret for CTA."

Testresultaterne fra de 100 aktive boringer kommer fra kommunens 34 almene vandforsyninger, Kolding Sygehus boring og Arla Foods boring i Christiansfeld. Fremover vil chlorothalonil-amidsulfonsyre være på listen over de stoffer, som drikkevandet lovpligtigt skal kontrolleres for.

Fund i sjællandsk drikkevandsboring

Påbuddet fra Miljøstyrelsen om at teste for chlorothalonil-amidsulfonsyre kommer på baggrund af et fund af stoffet i et vandværk i Ledøje i Egedal kommune på Sjælland i foråret. Styrelsen for Patientsikkerhed lukkede øjeblikkeligt vandværket og Miljøstyrelsen beordrede allerede samme dag, den 23. april, alle landets vandværker til at undersøge drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre inden 1. november 2019.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, som har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som svampemiddel til hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse.

Chlorothalonil har ikke været godkendt til træbeskyttelse i Danmark, men det har været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling, der ikke tidligere var godkendelsespligtige anvendelser.

Sundhedsmæssig risiko undersøges nærmere

Den grænseværdi, som Miljøstyrelsen har lagt, er en meget lav grænseværdi på 0,01 mikrogram pr. liter, og det skyldes mistanken om, at stoffet kan være kræftfremkaldende og muligvis skade arveanlæggene, hvis man indtager det i drikkevandet.

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder i øjeblikket på, at fastslå om indtagelse af drikkevand med indhold af chlorothalonil-amidsulfonsyre faktisk udgør en sundhedsmæssig risiko. Det fortæller Kolding Kommune i en pressemeddelelse.