Mere plads, længere åbent og mindre larm - nu ombygges genbrugspladsen i Lunderskov

Foto: Shutterstock

Nu er ombygningen af genbrugspladsen i Lunderskov rykket et skridt nærmere. På møde i Teknik- og Klimaudvalget 12. juni blev det besluttet at sætte projektet i gang. Dermed er genbrugspladsen på vej mod bedre pladsforhold, længere åbningstid og bedre afskærmning af støj fra pladsen.

I april 2019 vedtog byrådet i Kolding Kommune en ny lokalplan og kommunalplantillæg. Det banede vejen for, at Renovation kunne udarbejde tegninger og planer for ombygningen af genbrugspladsen i Lunderskov.

En del af forarbejdet er en ny støjberegning, som er lavet med udgangspunkt i en mulig daglig åbningstid fra kl. 7-19. Åbningstiden er blevet til som kompromis mellem ønskerne fra naboer, lokalråd og kommunens renovationsafdelingen.

Mere plads og mindre støj

På møde i Teknik- og Klimaudvalget 12. juni er politikerne blevet præsenteret for tegningerne til, hvordan pladsen kan indrettes. Her er der blandt andet lagt op til at etablere støjvægge og støjskærme for at nedbringe lydgenerne.

Samtidig stilles containerne i hestesko-opstilling: den tunge driftstrafik skal køre indvendigt – og borgerne færdes på den udvendige side af hesteskoen.

Ombygningen indeholder også separering af regn- og spildevand. Samlet vurderes projektet at koste 3,8 mio. kr. og finansieres af de midler, der i forvejen er afsat til Affaldsplanen 2014-2024. Genbrugspladsen står klar med den nye indretning i foråret 2020.

Flytter sydpå

Kolding Kommunes Affaldsplan 2014-2024 fastslår, at kommunens fem genbrugspladser bevares. Samtidig blev det vedtaget at udvide åbningstiderne på alle genbrugspladser. Derfor ansøgte renovationsafdelingen om ny miljøgodkendelse for Lunderskov Genbrugsplads, blandt andet med henblik på støjgrænser. Ansøgningen krævede imidlertid et nyt plangrundlag.

Støjberegninger fra området har undervejs gjort det klart, at der kunne være fordele ved at flytte aktiviteterne på genbrugspladsen til den sydlige del af matriklen. For eksempel bedre adgangsforhold, større areal til selve genbrugspladsen og bedre mulighed for aflevering af farligt affald.

Det tidligere Teknikudvalg i Kolding Kommune bad derfor i maj 2017 om et forslag til, hvad det ville koste at nyindrette og opdatere genbrugspladsen på en måde, hvor støjgrænserne kan overholdes.