Skolevej spærres for al trafik i tre uger

Vejarbejdet strækker sig en uge efter efterårsferiens afslutning. Foto: Shutterstock

I uge 41, 42 og 43 skal vejarbejderne i gang i Kolding. I denne omgang er det den del af Ålykkegade i Kolding, der grænser op til Aalykkeskolen, som står for tur. Strækningen vil være lukket for al trafik, og der etableres omkørsel via Skovbogade.

”Vi har med vilje lagt vejarbejdet, så det strækker sig ind over skolernes efterårsferie for at begrænse generne for eleverne og skolens medarbejdere. Men i ugen før og efter efterårsferien må børn og voksne belave sig på, at turen til og fra skole kan være lidt mere besværlig,” siger anlægsingeniør Lene Pilt, Kolding Kommune.

Arbejdet på Ålykkegade kommer primært til at foregå på strækningen mellem Engstien og Skovbogade. I krydset Skovbogade/Ålykkegade skal der etableres en hævet overflade for at dæmpe hastigheden blandt trafikanterne nær skolen. Herudover renoveres fortovet, og der bliver etableret en ny regnvandsledning.

”Der vil i hele perioden være adgang til Engstien, men den berørte strækning på Ålykkegade vil være lukket 7.-25. oktober for alle trafikanter – også cyklister og fodgængere. I stedet er der adgang til skolen og området i øvrigt via Skovbogade,” forklarer Lene Pilt.

Mulighederne for at vende med en bil på Skovbogade vil være begrænset. Derfor anbefaler Lene Pilt, at forældre, som plejer at køre deres børn i skole, i stedet følger deres børn til skole til fods eller på cykel.

Stierne mellem Vejlevej og skolen benyttes i vid udstrækning af både fodgængere og cyklister, som kommer inde fra byen. Disse stier bliver ikke berørt af vejarbejdet.

Vejarbejdet mellem Engstien og Skovbogade markerer afslutningen på den omfattende renovering af Ålykkegade, som har stået på siden august. Når den sidste strækningen ved skolen er færdig, åbnes der for trafikken i hele området, men der vil stadig være detaljer, som skal finpudses. I slutningen af uge 45 ventes projektet endeligt afsluttet. Det oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse. 
 

Under vejarbejdet på Ålykkegade er der omkørsel via Skovbogade (markeret med grønt). Foto: Kolding Kommune

 

Den blå markering viser den strækning af Ålykkegade, som vil være lukket for al trafik i uge 41, 42 og 43. De stiplede linjer med rødt viser stierne fra Vejlevej til Aalykkeskolen, som stadig kan bruges af fodgængere og cyklister under vejarbejdet. Foto: Kolding Kommune