Vigtig milepæl: Kystdirektoratet siger god for Koldings nye bæredygtige bydel

Nu går planlægning for alvor i gang. Illustration: COBE/Kolding Kommune.

Kystdirektoratet har sagt god for, at planlægningsarbejdet for Marina City kan fortsætte. Det betyder, at første spadestik til Marina City på sydsiden af Kolding Fjord vil kunne tages før sommerferien 2020.

Kystdirektoratet er myndighed på vandarealerne og dermed en vigtig samarbejdspartner i udviklingen af Marina City. Efter en lang dialog er der nu opnået enighed mellem Kolding Kommune og Kystdirektoratet om det videre forløb. Herefter kan planer og miljørapport rettes til og behandles politisk.

Kommunen satser på politisk behandling af forslagene med offentlig fremlæggelse hen over vinteren og endelig vedtagelse til foråret 2020. Hermed vil anlægsarbejderne kunne påbegyndes før sommerferien 2020.

Når plangrundlaget er endelig godkendt, kan de første anlægsarbejder sættes i gang. Her er dels tale om en stor entreprise med uddybning, inddæmning og opfyldning, dels byggemodning med de første ændringer af Skamlingvejen, nye indkørsler og den nye bådoplagsplads vest for Marina Syd.

Herudover arbejdes der bl.a. med et nyt vandsportscenter centralt i området, mulighederne for husbåde i området og udformningen af ydermolen. I løbet af vinteren skal der også arbejdes videre med detaljerne i selve havneanlægget samt faciliteter for handicapsejlerne. Her gøres ligeledes klar til det første salg af byggemuligheder i området.

Siden projektet blev sat i gang tilbage i 2014, er der investeret op mod 12 mio. kr. i en lang række tekniske undersøgelser og rapporter, juridisk bistand, landinspektørarbejde og lignende. Dette har været nødvendigt for at kunne udarbejde et tilstrækkelig detaljeret projekt, som Kystdirektoratet og andre myndigheder har kunnet forholde sig til. De mange tekniske undersøgelser har også været en forudsætning for at kunne udarbejde det detaljerede projekt for Marina City.