De store høstmaskiner på vejene kræver ekstra opmærksomhed fra alle trafikanter

Foto: Shutterstock

Når der kører store maskiner og langsomme vogntog på vejene i høsttiden mangedobles risikoen for ulykker. Syd- og Sønderjyllands Politis færdselsafdeling har de gode råd til både landbrugere, maskinstationer og bilister

Netop nu er landbrugerne gået i gang med at høste vinterafgrøder. Det betyder mejetærskere, store pressere, traktorer og vogne på landevejene. Desværre betyder det også, at der er fare for uheld og ulykker, hvis ikke begge parter passer på og tager hensyn.

Tålmodighed vil altid være påkrævet. Derudover har færdselspolitiet i Syd- og Sønderjylland en række gode råd, der kan være med til at afværge alvorlige uheld.

Bilisterne skal sørge for at

• Huske at landevejen er for alle – også for landbrugerne

• Køre hjemmefra i god tid og overholde hastighedsgrænsen

• Køre bil når du kører bil og ikke betjene din mobil eller på anden måde være uopmærksom

• Læse trafikken langt frem og vise hensyn

• Huske at jo tættere du kører på et langsomt vogntog, jo mindre kan de se i deres spejle.

• Ved overhaling af vogntog så blive 30-40 meter bag det, du vil overhale. Så kan du se modkørende og også vurdere, om der er plads foran vogntoget til at trække ind

• Vær opmærksom på om vogntoget giver tegn for svingning og/eller trækker ud mod midten af vejen for at forberede svingning

• Hids dig ikke op over at køre bag et langsomt vogntog. Ofte kan føreren ikke trække ud i rabatten på grund af vogntogets størrelse og vægt

• At kollidere med store maskiner bryder ingen sig om. Hellere komme senere frem end aldrig at komme frem. Hvis du er sent på den, så informer om, at du er forsinket

• Benytte dig flittigt af smil, tålmodighed, venlighed og takke-vink   

Landbrugere og maskinstationer skal sørge for at

• Vurdere om det er nødvendigt at køre ud på landevejene på de allermest trafikerede tidspunkter morgen og eftermiddag

• Bremser på traktorer, maskiner og vogne fungerer optimalt. Spejle skal være intakte og korrekt indstillet

• Ruderne skal gøres rene, inden man kører ud på landevejen. Hvis man har kørt det meste af en dag i marken, er ruderne tit meget snavsede og uigennemsigtige

• Alt skal være korrekt afmærket med lygter og reflekser, som er rene og virker. I lygtetændingstiden bør man gå en tur rundt om traktorvogntoget, inden man kører på landevejen

• Orange trekanter på køretøjerne skal være orange – og ikke falmede

• Rotorblink må der meget gerne være flere af. De skal kunne ses forfra, bagfra og fra siderne. Hvis der er dele af vogntoget, der rager 1 meter frem foran traktoren, 2 meter bagud eller 15 cm til siden, skal rotorblink altid være tændt. Også udenfor lygtetændingstiden

• Tvillingehjul skal være korrekt afmærkede med reflekser og markeringslys

• Arbejdsredskaber skal være i transportstilling ved landevejskørsel. Det er ikke lovligt at køre med en del af arbejdsredskaberne i modkørende vognbane eller køre hen over kantpæle

• Vogne skal være korrekt læsset og tingene fastspændt, så korn og halm ikke falder af i sving, ved rundkørsler etc. Og der må selvfølgelig ikke være overlæs

• Ingen mobiltelefonbetjening mens man kører

• Trække ind hvor det er muligt, så en eventuel kø kan komme forbi

• Blink af i rigtig god tid ved svingning.

• Ved standsning i vejsiden på landeveje i lygtetændingstiden: Sluk nærlyset og bagudrettede hvide arbejdslygter, tænd positionslys. Så kan andre trafikanter se, hvad det er og bliver ikke blændet.

• Sæt skilte op og gør vejen ren efter endt arbejde.

• Benytte dig flittigt af smil, tålmodighed, venlighed og takke-vink.