Færre ryger hash og mobber: Harte skruer op for fritidsinteresser blandt byens unge

Fodbold er en stor interesse blandt de unge i Harte. Foto: KoldingElite

Til august starter et projektet ”Harte i bevægelse”. Det er et prøveballon, der skal give erfaringer, som både politikerne og lokale ildsjæle kan bruge som inspiration til anderledes måder at udvikle områdets skoler og fritidstilbud udfra.

Det er ønsket om at få børn og unge, der er aktive og har en høj trivsel, der har fået lokale aktører til at tage stafetten op. Derfor er det muligt at afprøve et nyt koncept fra sommeren i Harte. Syddansk Universitet, DGI og Dansk Skoleidræt er med i samarbejdet og erfaringerne skal samles ind for at følge indsatsen og resultaterne.

Inspirationen er hentet fra Island, der har brugt fritidsinteresser til at opnå et andet mål, men også med elevernes sociale trivsel gennem fritidsinteresser som middel. Islændingene har opnået markante resultater i forebyggelsen af brug af rusmidler blandt unge.

I 1998 stod det skidt til for de nordiske øboeres ungdom, hvor alkohol og andre rusmidler var blevet en stor del af ungdomslivet med vold og et utrygt natteliv som følge. Fritidsaktiviteter er blevet omdrejningspunktet for en sund ungdom, der har en høj trivsel, og foreningslivet syder af liv allerede fra de tidlige eftermiddagstimer. Børnene får meget mere tid sammen med forældrene, hvilket skal lette i et fortravlet liv som børnefamilie, hvor det kan være svært at få enderne til at hænge sammen.

Der er blevet sat ind på flere fronter. Børn og unge er blevet aktiveret med fritidsaktiviteter 3-4 gange ugentligt, hvor det er uddannede trænere/instruktører, der tager sig af dem fra de er helt unge. De unge har fået mere tid sammen med deres forældre, som så er blevet klædt bedre på til passe på deres børn. Med den indsats har islændingene formået at knække en negativ kurve og fået en sundere ungdom. 

Stor succes i Island

Indsatsen har medført en reduktion i mængden af mobning, seksuelle overgreb og voksenkriminalitet. Der er lukket en række ungdomsbehandlingscentre, da der ikke længere er behov for dem, og islændingene har fået valuta for deres investering økonomisk og især menneskeligt.

En højere trivsel har givet de ønskede effekter, som man var ude efter i Island. Målt på de 15-16 årige taler resultaterne deres tydelige sprog. I målgruppen har der været et fald fra 42% til 5 %, som har været fulde inden for den seneste måned. Antallet af daglige rygere er faldet fra 23% til 3%, mens faldet af unge, der har prøvet hash er reduceret fra 17% til 7%. 

Sportsligt går det også godt på Island, hvor deres fodboldlandshold har været med fremme ved de seneste slutrunder på trods af et indbyggertal på 344.000. Islændingene blander sig også i håndbold og basketball, så indsatsen har givet nogle andre sidegevinster, som har givet genlyd i omverdenen.