Kolding er et af de dyreste steder i landet at sende sine børn i vuggestue

En ny undersøgelse går i dybden med priserne på landets dagplejer og vuggestuer. Foto: Shutterstock

Det er dyrere at sende sit barn i vuggestue end i dagpleje, viser en analyse af kommunernes vuggestue- og dagplejetakster, som Spar Nord står bag. Derudover viser den også, at Kolding Kommune har landets anden højeste vuggestuetakst med en pris på 3.527 kroner.

Småbørnsfamilier står ofte over for et stort valg, når barslen er forbi, og der skal findes pasningsordning til barnet. For skal familiens lille ny gå i vuggestue eller starte i dagpleje? Kigger man udelukkende på prisen, er dagpleje den billigste løsning i de fleste af landets kommuner. Det viser en ny analyse, som Spar Nord har udarbejdet på baggrund af kommunernes vuggestue- og dagplejetakster, der bygger på tal fra Social- og Indenrigsministeriet. Det fortæller Spar Nord i en pressemeddelelse.

Heraf fremgår det nemlig, at det i gennemsnit koster 3.312 kroner mere om året at sende sit barn i vuggestue fremfor dagpleje. Gennemsnitstaksten for en heltidsplads i en vuggestue ligger således på 2.972 kroner om måneden, svarende til 35.664 kroner om året, mens den gennemsnitlige takst for en heltidsplads i en dagpleje er godt 2.696 kroner om måneden, hvilket løber op i 32.352 kroner om året. 

Der er dog lyse udsigter for de danskere, der foretrækker at sende deres børn i vuggestue fremfor dagpleje. Ifølge analysen er vuggestuetaksterne nemlig faldene og er i gennemsnit blevet sænket med syv procent siden 2010. Den gennemsnitlige dagplejetakst er derimod stigende og er i samme periode blevet løftet med tre procent.

De laveste og højeste vuggestuetakster ifølge undersøgelse. Foto: Spar Nord

2.000 kroner mellem top og bund

Kigger man på priserne i de enkelte kommuner, så er Fanø Kommune med en takst på 1.548 kroner om måneden for både vuggestue og dagpleje det billigste sted i landet at få passet sine børn. I den modsatte ende af prisskalaen finder man Varde, der med en månedlig takst på 3.552 er den kommune i landet med de højeste vuggestuetakster, mens Gentofte Kommune har de dyreste dagplejetakster, der løber op i 4.180 kroner om måneden.

Ifølge analysen er der også et klart skel mellem Sjælland og den resterende del af landet, når det kommer til valget mellem vuggestue eller dagpleje. Faktisk er Ærø og Vordingborg de eneste ikke-sjællandske kommuner, hvor vuggestuetaksten er lavere end dagplejetaksten.