Koldingenserne drikker mest i Sydøstjylland

Foto: Shutterstock

Region Syddanmark har offentliggjort en stor undersøgelse af helbredet i 23 kommuner. Undersøgelsen viser bl.a., at koldingenserne er dem, der drikker mest i Sydøstjylland, men at alt for få opfatter deres alkoholforbrug som usundt.

Alkoholforbrug i Kolding Kommune

Region Syddanmark har testet promillen i 23 regionale kommuner, heriblandt 8 i Sydøstjylland. Blandt disse ligger Kolding helt i top. Her er nemlig flest borgere, der ikke overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger for alkoholindtag.

1 ud af 6 koldingensere overskrider i dag lavrisikogrænsen på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd, mens 5,9 % overskrider højrisikogrænsen på henholdsvis 14 og 21 genstande.  

Flere viser tegn på problematisk alkoholforbrug

På regionalt plan er andelen af borgere med et problematisk alkoholforbrug faldet siden sidste undersøgelse i 2013, men den tendens er lige omvendt i de sydøstjyske kommuner. I 6 ud af 8 af kommunerne er andelen af borgere, der viser tegn på et problematisk alkoholforbrug, nemlig vokset i perioden 2013-2017. Det gælder også i Kolding kommune, hvor det er mere end hver 10. borger. 

Storforbrugere er ikke bekymrede

En del af borgerne i Kolding har altså et stort og/eller problematisk alkoholforbrug, men mange at dem anerkender ikke, at der er en sundhedsrisiko ved at indtaget store mængder alkohol. 

Mere end 55 % af de kvinder, som overskrider højrisikogrænsen, mener nemlig ikke, at deres alkoholforbrug er farligt for deres helbred. Det samme gælder for knap 40 % af mændene i undersøgelsen. 

Det er til trods for, at videnskabelige undersøgelser for længst har slået fast, at alkohol kan forårsage mere end 200 forskellige sygdomme, heriblandt flere forskellige kræftformer, hjerteproblemer og skader på mave-tarm systemet. Derudover er det dokumenteret, at alkohol årligt er skyld i 190.000 flere lægebesøg og 27.000 flere sygehusbesøg i Danmark. Der er altså intet, der tyder på, at det er risikofrit at indtage alkohol - og slet ikke i større mængder. 

Gode ambulante behandlingsmuligheder i nærheden

Kender du en, der drikker for meget? Eller har du mistet kontrollen over dit eget alkoholforbrug? Så er der gode behandlingsmuligheder lige i nærheden. Udover de kommunale tilbud, så ligger Dansk Misbrugsbehandling i Kolding centrum. Her tilbyder de ambulant alkoholbehandling, der er tilpasset den enkelte og som giver mulighed for at pleje familielivet og passe et arbejde samtidig.