Nu må man igen klunse på Koldings genbrugspladser: Tag byggematerialer, fliser og andet gratis med hjem

En ny aftale ændrer vilkårene for genbrugspladser på tværs af kommunen. Foto: Shutterstock

I fremtiden skal Koldings børn være affaldseksperter, og det skal være tilladt for byens borgere at tage gratis ting med hjem fra genbrugspladserne.

Det er et par af de ideer, der er at læse i ’Affaldsplan 2019-2024’. Planen blev godkendt i byrådet tirsdag aften, og den sætter rammerne for kommunens vej til grøn omstilling på affaldsområdet de kommende år.

Affaldsplanen sætter endnu en streg under arbejdet for cirkulær økonomi i kommunen. Cirkulær økonomi handler om at få mere ud af de ressourcer, som allerede er blevet anvendt.

”Både borgere og erhvervsliv har store forventninger til, at vi fra byrådets side sætter kursen for kommunens grønne omstilling. For mig er det vigtigt, at affaldsplanen indeholder nogle meget konkrete og hverdagsnære projekter, som eksempelvis at involvere borgerne endnu mere i, hvordan vi kan ændre forbrugsmønstre og undgå affald. Hele planens formål er så at sige at omsætte FN’s verdensmål til hverdagsmål,” siger Jakob Ville (V), formand for Teknik- og Klimaudvalget.

Som en del af arbejdet med ’Affaldsplan 2019-2024’ blev kommunens borgere inviteret til en række dialogmøder i foråret, blandt andet på Koldinghus. Ideerne fra dialogmøderne vil blive inddraget i affaldsplanens ni aktiviteter, hvoraf nogle allerede bliver søsat efter sommerferien. De nye aktiviteter kræver ikke yderligere finansiering, da de ligger inden for taksterne i planen ’Affaldsplan 2014-2024’, som den nye plan er en opdatering af.

Fakta: Affaldsplanens aktiviteter frem mod 2024

Affaldsplanen indeholder ni aktiviteter, som bliver sat i gang parallelt.

Affaldsforebyggelse og bæredygtigt forbrug

·Kolding Kommune som cirkulær virksomhed, der understøtter, at alle kommunens 300 institutioner skal sortere affald inden 2022

·Mere direkte genbrug af materialer på genbrugspladsen, fx mulighed for at tage byggetræ med hjem

Borgerens centrum – samskabelse af løsninger

·Oprettelse af et genbrugskorps, hvor ildsjæle kan komme med ideer til bedre genbrug i kommunen

·Kommunens børn skal være affaldseksperter inden 7. klasse

Mere og bedre genanvendelse

·Udvikle ordningen med at få afhentet storskrald

·Udvikle særlige løsninger for håndtering af mad- og restaffald i midtbyen

·Udvikle iglostationer i centerbyerne

·Mulighed for at aflevere farligt affald som eksempelvis malerbøtter og terpentinflasker på genbrugspladserne døgnet rundt

·Styrke indsatsen for, at folk sorterer bygge- og anlægsaffald korrekt fra begyndelsen af et byggeprojekt

Fakta: Genbrug

·Genbrug betyder, at den samme ting bliver brugt til samme formål igen. Det kan være, at du køber brugt tøj eller brugte møbler, eller måske fylder du en flaske op med vand og bruger den igen og igen. Genbrug forlænger et produkts levetid og udskyder ny produktion.

·Genanvendelse betyder, at ting såsom marmeladeglas, shampooflasker af plastik eller dåser af metal kan blive smeltet og dernæst omdannet til nye produkter.

Der er flere forsøg med at få så meget genbrug tilbage til borgerne på den nye genbrugsplads på Bronzevej, for eksempel:

·Borgere må gratis tage udvalgte materialer med hjem, blandt andet byggetræ, fliser og genstande afleveret i Byttecontaineren.

·Genbrugsprojektet RE:USE tilbyder gratis indbo til studerende, pensionister og borgere, der bliver henvist fra socialrådgiver eller Kriminalforsorgen.