Nyt budget: Flere penge til skole-elever, handicappede og socialt udsatte

Skole-eleverne kan se frem til større budgetter. Foto: Shutterstock

Skolerne, det sociale område og flere penge til de handicappede er alle punkter i en ny aftale om Koldings budget, som et flertal i byrådet har lagt frem.

Skolerne, social, og handicapområdet prioriteres i den aftale som et byrådsflertal har lagt frem for budgettet for Kolding Kommune i 2020. De tre områder får 60 mio. kr. mere i budgettet næste år. For at det kan lade sig gøre inden for kommunens samlede ramme, skal alle aflevere en del af deres budget. Derfor bliver Kolding Kommunes budget for 2020 i høj grad blive et omfordelingsbudget.

Det er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, og dermed 21 af byrådets 25 medlemmer, der står bag aftalen. Byrådet førstebehandler budgettet 8. oktober og i uge 43 skal udvalgene beslutte, hvordan de holder deres budget, når de skal bidrage til omfordelingen. Derfor kendes de konkrete konsekvenser af omfordelingen først i løbet af oktober. Budgettet skal godkendes 31. oktober, og inden da skal det også til høring i råd, nævn, bestyrelser og MED-udvalg.

Alle landets kommuner aftaler med staten, hvor mange penge der samlet må bruges på service til borgerne hvert år. Kolding Kommune er forpligtet til at overholde sin egen andel, eller blive ramt af økonomiske sanktioner fra statens side. For at undgå sanktioner, må pengene derfor ikke tages fra kassen, men skal omfordeles inden for eget budget. Foruden omfordelingen holdes 30 mio. kr. tilbage i budgetreserve.

Besparelser i administrationen

Partierne bag forliget ønsker også, at sikre større medbestemmelse hos den enkelte medarbejder og give de decentrale enheder mulighed for egen særkende. Derfor skal den kommunale organisation ændres til en langt større grad af decentralisering til de kommunale enheder/institutioner.

Den administrative organisation slankes med fokus på en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder reduktion i ledelseslagene. Lønbudgettet tilpasses med 10 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 20 årsværk på ledelse, myndighed og administration på alle områder.