SMS'er og gavekort skal få Koldings unge til at droppe stofferne

Fremover vil Kolding Kommune benytte sig af en ny metode, der skal få kommunens unge til at kvitte narkotikaen. MOVE, som metoden hedder, har haft gode resultater i andre kommuner. Foto: Shutterstock

Kolding Kommune er på vej med en ny behandlingsmetode, der skal få de unge til at skrotte stofferne – og gavekort på 200 kroner og SMS’er er nogle af redskaberne.

Resultaterne er overbevisende. Hver anden ung, der kvitter stofferne gennem behandlingsforløbet MOVE er stoffri 21 måneder efter behandlingen. Samtidig styrtdykker de unges kriminalitet, og de kommer i højere grad i uddannelse.

Redskaberne er til gengæld utraditionelle. Strukturerede samtaler og terapi i et længerevarende forløb samt kontante belønninger på 200 kroner og sms’ er er blandt redskaberne, der sikrer unge med stofmisbrugsproblemer et liv uden stoffer.

Metoden er nu på vej i Kolding Kommune, og her vurderes 113 af de 117 unge mellem 15 og 24 år, der årligt indskrives til et stofbehandlingsprogram til at være i målgruppen for MOVE.

"Det er meget ødelæggende for at ungt liv at være styret af stoffer. Det koster uddannelse og risikoen for en kriminel løbebane er nærliggende. Unge er en vanskelig gruppe at fastholde, og derfor er jeg glad for, at vi nu er på vej med en metode, der både er særdeles virkningsfuld og får dem i gang med meningsfyldte aktiviteter," forklarer Karina Lorentzen.

MOVE har allerede været afprøvet i ni kommuner i perioden 2014-2018 og er evalueret af Center for Rusmiddelforskning. I første ombæring skal personale fra misbrugscenteret uddannes i at bruge metoden, og de første unge ventes at få muligheden i sidst i 2019.

Om MOVE:

Kolding Kommune samarbejder med Socialstyrelsen om projektet.

113 ud af 117 unge vurderes at være i målgruppen for behandlingsmetoden.

Et behandlingsforløb består af screening, strukturerede samtaler, terapi gavekort for fremmøde ved hver anden samtale og SMS-påmindelser. 

Evalueringen af MOVE viser at:

·50 procent af de unge er stoffrie ni måneder efter endt behandling, mens 49 procent er det 21 måneder efter endt behandling.

·Når de unge starter behandling har 20 procent lavet kriminalitet indenfor de seneste 30 dage, ni måneder senere er det 6 procent

·Når de unge starter behandling var 51 procent i uddannelse, ni måneder efter er det 66 procent

Social- og Sundhedsudvalgsformand Karina Lorentzen kan træffes på tlf. 31396289

Leder af stofmisbrugsbehandlingen Ulrich Guldahl Poulsen kan træffes på tlf. 29232537