Trafikken påvirkes massivt: Større vejarbejde tre steder på samme tid

Foto: Shutterstock

Tre større vejarbejder i den sydlige del af Kolding midtby kommer til at påvirke trafikken massivt hen over sommeren. Trafikanterne opfordres til at være tålmodige, afsætte god tid til turen og finde alternative ruter.

”Der er tale om tre vejarbejder, som ikke kan udsættes ret meget længere. Vi har valgt at lægge alle tre projekter i sommerferien, så færrest muligt bliver generet, når folk starter på arbejde igen. Men der er ingen grund til at skjule, at det bliver en belastning for trafikanterne, mens vejarbejderne står på,” fortæller trafikchef Martin Pape, Kolding Kommune.

Tøndervej

På Tøndervej mellem Warmingsgade og Bjerggade udskifter TREFOR Vand en vandledning, som er i dårlig stand. I perioden 22. juli-30. august vil kørebane, cykelsti og fortov i den nordlige side af vejen være spærret for trafik. Der etableres lysregulering for bilisterne, der kommer til at deles om én kørebane, mens cyklister og fodgængere henvises til modsatte cykelsti/fortov.

”Vejarbejdet på Tøndervej er fortsat i gang, når de fleste har overstået sommerferien, og da der er tale om en meget trafikeret strækning, vil det betyde mærkbare forsinkelser. Det bedste, man kan gøre, er at tage hjemmefra lidt tidligere end normalt og gerne finde en alternativ rute,” siger Martin Pape.

Buen

På Buen er BaneDanmark allerede i gang med at renovere broen over jernbanen. I perioden 1. juli-7. august vil én side af broen på skift være spærret for trafik. Der etableres lysregulering for bilisterne, der kommer til at deles om én kørebane, mens cyklister og fodgængere henvises til modsatte cykelsti/fortov.

Kongebrogade

Broen over Kolding Å på Kongebrogade skal også renoveres. I perioden 15. juli-7. august vil Kongebrogade være spærret for al trafik hen over broen. Der vil stadig være fri adgang til f.eks. Ågade og parkeringspladsen ved Holmsminde, men under vejarbejdet vil det ikke være muligt at passere broen på Kongebrogade.

På Kolding Kommunes hjemmeside kan interesserede finde mere detaljeret information om de enkelte stykke vejarbejder.