Influenza-sæson er i gang: Nu er det tid til det årlige stik

Især grupper som er i særlig risiko for influenzaen bør overveje at få sig en vaccine. Foto: Shutterstock

I fredags, den 1. november, begyndte det offentlige tilbud om gratis vaccination imod sæsoninfluenza. Det gælder de grupper i befolkningen, som er i særlig risiko for at få alvorlig influenzasygdom og komplikationer. Det drejer sig dels om:

  • Ældre personer på 65 år og derover
  • Andre grupper, såsom kronisk syge (for eksempel personer med hjertekarsygdom, rygerlunger, sukkersyge, immundefekt, m.m.)
  • Svært overvægtige
  • Gravide i 2. og 3. trimester

Vaccination er den bedste forebyggelse

”Hvis man er en ældre person, eller hvis man hører til én af risikogrupperne som er dækket af det gratis tilbud, er det en god idé at sørge for at blive vaccineret nu, før influenzaen sætter ind”, siger Lasse Skafte Vestergaard. Han fortsætter: ”Vi ved endnu ikke, hvordan influenzaen vil udvikle sig i år. Men influenzavaccination er den bedste forebyggelse vi har imod alvorlige komplikationer til influenza, der kan føre til indlæggelse og i værste fald død.”

Statens Serum Institut overvåger influenzaforekomsten i befolkningen gennem hele sæsonen. Det sker blandt andet ved at se på antallet af positive laboratorieprøver, antallet af henvendelser fra borgere til vagtlæger om influenzalignende sygdom, og antallet af patienter indlagt på hospital med influenza. Herunder patienter indlagt på intensiv afdeling med alvorlig influenzasygdom. Ud over dette overvåges antallet af influenzarelaterede dødsfald. 

Vaccinen hjælper også, hvis man alligevel får influenza

Alle ældre på 65 år og derover, samt alle, der hører til én af risikogrupperne ned til en alder på 6 måneder, rådes til at blive vaccineret imod influenza, før sæsonen begynder.

”Vaccinationen nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza. Den nedsætter også risikoen for at blive alvorligt syg, indlagt eller dø som følge af influenza, hvis man skulle blive smittet på trods af vaccination”, siger afdelingslæge Lasse Skafte Vestergaard fra Statens Serum Institut, i en pressemeddelelse. 

Mindre stigning i vaccinationsdækning, som gerne må blive højere

Vaccinationsdækningen blandt ældre på 65 år og derover var i influenzasæsonen 2018/2019 på landsplan 52 %, dog med store forskelle imellem landets kommuner. Generelt er vaccinationstilslutningen højere i de store bykommuner end i mange landkommuner, dog med flere undtagelser. Der er gradvist sket en mindre stigning i vaccinationstilslutningen i de senere år. Den er dog stadig noget under en vaccinationsdækning på 75 %, som anbefales af WHO. Vaccinationsdækningen skulle derfor meget gerne blive højere i Danmark. Gerne så høj som i fx England, Skotland og Holland, hvor den i flere år har været over 70 %.

Alle tilbydes en 4-valent vaccine

I 2019/2020-sæsonen tilbydes 4-valente influenzavacciner, der beskytter mod to typer influenza A-virus og to typer influenza B-virus. Tidligere har der været brugt en 3-valent vaccine, der beskytter imod to typer influenza A-virus og én type influenza B-virus.

Læs også: Influenza symptomer

Den 4-valente vaccine vil som udgangspunkt yde en højere grad af beskyttelse. Det afhænger dog af typen af cirkulerende influenzavirus i løbet af sæsonen.

Vaccinerne er sammensat ud fra WHO’s anbefalinger. I 2019/2020-sæsonen er det for første gang også muligt at blive vaccineret med en 4-valent inaktiveret celle-baseret influenzavaccine, som kan gives til personer med ægallergi.