Kolding lægger plan for at undgå flere ghetto-områder

Kolding by i solskinnet. Foto: Shutterstock

Inden årets udgang skal Kolding Kommune have en strategi for boligområder med udfordringer. Det besluttede et enigt Udvalg for Udfordrede Boligområder på et møde torsdag.

Kolding skal være en by med attraktive blandede boligområder og bydele. Så klar er visionen i Udvalget for Udfordrede Boligområder.

”Med strategien vil vi skabe en positiv forandring for byen, boligområderne og ikke mindst beboerne gennem en helhedsorienteret indsats, hvor fysiske tiltag og de mere bløde, borgerrettede og sociale indsatser går hånd i hånd”, udtaler Tobias K. J. Jørgensen, formand for udvalget.

”Indrømmet, vi er ambitiøse. Med strategien vil vi sikre, at alle de forskellige almene boligområder ligger på nogenlunde samme niveau, når det drejer sig om beskæftigelse, uddannelsesniveau, sundhed, tryghed, kriminalitet m.v. Vi vil prioritere indsatsen, så ressourcerne lægges der, hvor vi kan forvente det giver de bedste resultater. Endelig vil vi i høj grad samarbejde med civilsamfundet og lokale virksomheder. For man skal se boligområderne som en form for landsbyer, der gerne skal bidrage til tryghed gennem gode relationer, tilhørsforhold, og medansvar”, fortsætter udvalgsformand Tobias K. Jørgensen.

Milepæle nået Tidspunktet for beslutningen om en ny strategi er ikke tilfældigt. Udvalget for Udfordrede Boligområder har haft turbo på, lige siden det blev nedsat i oktober, takket være den såkaldte ghettopakke, der har medført en strøm af nye krav, opgaver og tidsfrister til både kommuner og boligorganisationer.

Ser man tilbage på det halve år, hvor Udvalget for Udfordrede Boligområder været i gang, er milepælene nået. Kolding kommune og boligorganisationerne er blevet enige om bedre styring af beboersammensætningen, så den i fremtiden bliver mere blandet. Desuden er det lykkedes at få dispensation til, at der kan bevares 60% (fremfor 40%) af familieboligerne i Munkebo – selvom Kolding havde håbet på mere. Derudover er jobindsatsen styrket gennem en ny jobbutik i Munkebo, og endelig er den svære opgave med at skulle udarbejde udviklingsplaner for nedbringelse af andelen af almene familieboliger faldet på plads. Efter byrådets behandling af udviklingsplanerne d. 28. maj, trykkes der på send-knappen og udviklingsplanerne afleveres til Transport-, Bygge- og Boligministeriet.

”Som boligorganisation har det ærligt talt været en hård omgang at skulle indgå i en proces, hvor gode almene boliger nedlægges. Til gengæld har vi fået testet samarbejdet både på tværs af boligorganisationer og med kommunen, som har bragt os tættere på hinanden. Nu kan vi koncentrere os om at videreudvikle boligområderne sammen, så der forhåbentlig er flere koldingborgere, der får øjnene op for, at fx Munkebo og Skovparken også rummer mange kvaliteter”, udtaler Karl-Jørn Petersen, der er næstformand i Udvalget for Udfordrede Boligområder.

”Ærligt talt, så er jeg som udvalgsformand stolt over, at det er lykkedes os at nå i mål med opgaven i fællesskab”, afslutter Tobias K. Jørgensen.

”Vi har fået sat et foreløbigt punktum med de omfattende udviklingsplaner for Munkebo og Skovparkens fysiske udformning. Derfor er det nu tid til at se nærmere på de mere bløde indsatser, så vi både sikrer velfungerende boligområder og undgår at flytte udfordringerne fra et boligområde til et andet. Det er en opgave vi ser frem til”, afslutter Tobias K. Jørgensen.