Tusindvis af danskere får penge tilbage: Millard drysses ud over medlemmer

Det gode regnskab kommer medlemmerne til gode. Foto: Shutterstock.com

Som følge af et flot regnskab sendes der penge tilbage til danskerne.

Hvis du har dine forsikringer hos TryghedsGruppen, kan du godt begynde at glæde dig. 

Det fortæller gruppen selv i en pressemeddelelse. 

Oven på et flot regnskab med et stort overskud betyder, at medlemmerne kan se frem til en bonus, der formentlig vil være på otte procent af deres præmie. 

”Vi lander et flot resultat for 2019. Resultatet er båret af, at vores hovedaktiv, Tryg inkl. Alka, udvikler sig stærkt, børsnoteringen af SATS var succesfuld og investeringsafkastet blev løftet,” siger adm. direktør Rie Odsbjerg Werner, TryghedsGruppen.

Resultatet er ca. 100 mio. kr. bedre end i 2018, hvor TryghedsGruppen endda modtog ekstraordinært udbytte fra Tryg på 600 mio. kr. Til gengæld modtog TryghedsGruppen i 2019 udbytte i forbindelse med børsnoteringen af SATS på 233 mio. kr. og forbedrede sit investeringsafkast til 639 mio. kr. 

Stikker en milliard til medlemmerne

Årets resultat betyder, at TryghedsGruppens bestyrelse for 5. år i træk indstiller, at der udbetales medlemsbonus til kunderne i Tryg og Alka på 8 pct. af forsikringspræmierne i 2019 til udbetaling i 2020.

Bonusudbetalingen, der skal endeligt godkendes i repræsentantskabet i marts, forventes at blive rekordhøj på over 1 mia. kr. Det skyldes bl.a. de flere medlemmer. 

”Årets resultat bekræfter TryghedsGruppens strategiske retning med fokus på at være en god og langsigtet ejer af Tryg, stå bag TrygFonden som en markant almennyttig aktør og samtidig skabe en stadigt stærkere relation til medlemmerne gennem bonusudbetalinger og flere nye medlemsaktiviteter,” siger Rie Odsbjerg Werner. 

TryghedsGruppens formue er ved udgangen af 2019 på 45 mia. kr., hvor 80 pct. er bundet i Tryg, 16 pct. i kapitalforvaltning og 4 pct. i direkte investeringer i Falck, Falck Healthcare og SATS.

De direkte investeringer i selskaberne Falck, Falck Healthcare og SATS har samlet set i 2019 opnået en fremgang i den ordinære indtjening. Fremgangen er primært båret af Falck, mens indtjeningen i SATS og Falck Healthcare er på niveau med sidste år. I kapitalforvaltningen har TryghedsGruppen øget sine investeringer i alternativer som ejendomme samt kapital-, kredit- og ejendomsfonde, så andelen i dag udgør ca. 35 pct. af investeringsporteføljen.